Konferencja "Dzieci i młodzież jako ofiary sekt?"

15 listopada 2012 roku, Toruń

 

15 listopada 2012 roku w Toruniu odbyła się Konferencja pt. "Dzieci i młodzież jako ofiary sekt?" w ramach IV Toruńskiego Sympozjum poświęconego Sektom i Nowym Ruchom Religijnym (TSpSiNRR). Na jednej z sesji Prezes naszego Stowarzyszenia Pan Stanisław Chłościński przedstawił wykład pt. "Dzieci gorszego boga. Dzieci i młodzież w uzależnieniu od sekt - historie, które napisało życie".

Podczas konferencji „Dzieci i młodzież jako ofiary sekt?" uczestnicy zastanawiali się nad zagrożeniami psychiczno – duchowymi oraz możliwościami przeciwdziałania im w aspekcie praktycznym, prawnym, psychologicznym, pedagogicznym, filologicznym i medioznawczym.

O aspekcie prawnym problemu zagrożeń ze strony sekt mówił prof. Maciej Szostak z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zauważył, że ważnym elementem walki z psychomanipulacją jest informowanie młodego pokolenia o jej istnieniu i sposobach działania. O ciemnych stronach mediów mówiła pani Małgorzata Więczkowska z portalu eduakcjamedialna.pl. Wskazała na ukryte zagrożenia dla dzieci i młodzieży w przekazach medialnych. Główny problem polega na tym, że media dzisiaj promują popkulturę, zamiast kulturę wysoką oraz prezentują świat magii, okultyzmu, ezoteryzmu w formie zabawy, w którą bardzo łatwo wciąga się młodego widza. Pani Dr Katarzyna Tempczyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawiła sytuację dzieci w religijnej grupie „Rodzina Miłości”. Sekta ta propaguje kontrowersyjną swobodę seksualną. Działalność tej grupy została w wielu krajach na świecie zakazana i uznana za niebezpieczną, ponieważ promuje kazirodztwo i pedofilię. Członkowie werbują nowych zwolenników w bardzo niewinny sposób: proponują nauczanie języków obcych i pomoc w walce z narkomanią.

Na konferencji pojawili się również przedstawiciele stowarzyszeń, dla których centrum zainteresowania stanowią sekty i nowe ruchu religijne. Przedstawicielka Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki oraz Europejskiej Federacji Ośrodków ds. Badania i Informacji o Sektach Anna Łobaczewska zwróciła uwagę na trudne losy młodych ludzi i szkody odniesione przez nich w skutek przynależności do sekt. W swoim wystąpieniu prezentowała świadectwa młodych ludzi, którzy w wyniku przynależności do sekt wpadli w krąg uzależnień oraz zniszczyli swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

W naszym wystąpieniu poruszyliśmy zagadnienie związane z funkcjonowaniem młodego człowieka, Świadka Jehowy, w społeczności szkolnej. Wskazaliśmy na związany z tym aspekt wykluczenia dziecka z grupy rówieśniczej wynikający z kwestii doktrynalnych wyznania.

Podsumowując, rozwojowi dzieci i młodzieży zagrażają dziś nie tylko przejawy przemocy o charakterze religijno – duchowym obecne w licznych grupach kolokwialnie zwanych „sektami”, ale także różnorakie formy patologii i destrukcji występujące w nowoczesnych sposobach korzystania z alternatywnych prądów kulturowych o charakterze psychiczno – mistycznym: ezoteryzm, okultyzm, magia, New Age itp.

Jakie korzyści z konferencji wypływają dla Stowarzyszenia ? Uczestnictwo w konferencji naukowej jest swoistym wyróżnieniem, mogliśmy nie tylko przedstawić problem społecznego wykluczenia dzieci i młodzieży, ale też wskazać na kierunki działania jakie będzie się starało wdrożyć Stowarzyszenie. Nawiązaliśmy liczne kontakty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.

Kliknij w poniższy link i zapoznaj się z multimedialną prezentacją "Dzieci gorszego boga. Dzieci i młodzież w uzależnieniu od sekt - historie, które napisało życie":

Dzieci gorszego boga

 

 

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Wyzwoleni